Čo je to stres?

Aby sme pochopili prepojenie stres a chudnutie, musíme pochopiť, čo stres je. Stres je prirodzená fyziologická reakcia. Odpoveď organizmu na niečo, čo vyhodnocuje ako stresov, zväčša na niečo  negatívne, čo nám spúšťa tú reakciu.

STRESORY – 3 fázy procesu

Teraz sa už vie, že na rozličné stresory reagujeme trošičku odlišne. Spúšťajú sa rozličné kaskády regulácie organizmus. Všeobecný adaptačný proces je zakonzervovaný v každom z nás počas evolúcie a máme ho každý rovnaký. Všeobecný proces adaptívny je 3-krokový. Prvá poplašná fáza, kedy sa spúšťajú katecholamíny. Napríklad rúti sa  na mňa auto, automaticky dojde ku poplachu, vylúčia sa katecholamíny: adrenalín a noradrealín a tieto látky spôsobia to, že zareagujeme na stresujúcu situáciu: útek, útok, … Celý nás organizmus je pripravený na to, aby sme zvládli túto situáciu fyzicky, napríklad sa nám udržiavajú vysoké zásoby glukózy v krvi, ktoré sú rezervované pre mozog, aby mozog vedel okamžite zareagovať, aby vedel dávať rýchle príkazy. Poznáme túto situáciu, že keď sme v strese, tak rýchlejšie rozmýšľame. A je to zakonzervovaný proces, spustí sa vždy, je to zákonitý proces reakcie organizmu.

Druhá fáza adaptívna – nastupuje odbúravanie stresu. Vylúčujú sa ďalši látky, ktorých je dosť veľa, preto ich nebudeme vymenúvavať. Náš organizmus sa vysporadúvava s tými látkami, ktoré boli vypustené v 1. fáze.

Nastáva fáza vyčerpania. Pre predstavu,  keď denne dochádzame do kontaktu s tým istým stresom: stres na cestách, časový stres, stres v práci, stres zo šéfa, … V dôsledku hromadenie látok, vylúčených kvôli stresu, dochádza ku rôznym zmenám aj na úrovni orgánov a systémov.  V prvej fáze je ovplyvnená imunita, imunitný systém, ktorý trpí, môže byť zvýšená chorobnosť. Ale dôležité v súvislosti s chudnutím, je ovyplvnený metabolizmus sacharidov. Prečo? Pretože v strese potrebujeme narábať s glukózou, aby sme vedeli robiť rýchly pohyb, rýchlo reagovať. Spúšťa sa inzulín, aby si upratal glukózu do buniek. Len toto sa nesmie diať v strese, preto dochádza ku procesom, ktoré inhibujú (zabraňujú) tvorbu inzulínu. Hladina glukózy je veľmi vysoká v krvi a dáva informáciu mozgu, produkuj inzulín. Toto je ten problém, ku ktorému dochádza akoby ku protichodným informáciám.

stres a chudnutieAko je teda: stres a chudnutie?

Stres a chudnutie sa vylučuje, pretože je to extrémne zaťažujúce pre ogranizmus.

Budeme sa opakovať, ale dôležité je vedieť ako funguje ľudský organizmus, aby sme pochopili ako vieme schudnúť, ak to potrebujeme.

Viac rozhovor týkajúcich sa chudnutia, výživy a zdravia nájdeš na našom Ham-pi Youtube kanáli. 

Ak chceš porozumieť ako funguje náš organizmus, pozývame na náš event: Vedomá žena, kde RNDr. Barbara Sviežená, Phd. bude interaktívne prednášať o tom, ako sa raz a navždy naučiť ako naše telo reaguje, čo potrebuje a čo mu treba dodať, keď chceme chudnúť.

 

 

 

 

 

 

Stres a chudnutie: RNDr. Barbara Sviežená, Phd.